GlobalSequr A/S
Booth:
ALLE HAR RET TIL PRIVATLIV!

GlobalSequr A/S er et IT-sikkerhedskonsulenthus med en klar overbevisning om, at både virksomheder og privatpersoner har ret til et privatliv.For GlobalSequr A/S er det yderst vigtigt, at alle personfølsomme data bliver håndteret forsvarligt og med respekt for de kunder, der har leveret oplysningerne. GlobalSequr A/S arbejder med IT- og informations sikkerhed ud fra et holistisk perspektiv hvor sikkerhed tænkes ind i hele organisationens datahåndtering. Det er ikke kun et spørgsmål om at have de rette tekniske løsninger men også et spørgsmål om aktiv log-management og interne procedurer.Vi har et mål om at afmystificere kompleksiteten omkring IT-sikkerhed. Vi ønsker at ”koge” IT-sikkerhed ned til noget der kan forstås og anvendes i organisationen på en gennemsigtigt og brugervenlig måde.

Vores mission er at skabe tryghed og sikkerhed for vore kunder. Dette sker gennem implementering af intelligente løsninger, der understøtter såvel de aktuelle behov som den forventede fremtidige udvikling heraf.

Kontakt

Lejrvej 17
3500
Værløse
+45 48 22 98 80
LinkedIn

Whitepapers

Links

Arrangør
  
Partner