Seminar
on 2 maj | 09:45 - 10:30
Theater 3/Sal 3

KEYNOTE: Øget sikkerhed når staten udvider sin it-drift

I disse år konsolideres mere og mere af den statslige it-drift hos Statens-It. Planen er, at it-driften for i alt 34.000 brugere i statslige organisationer og virksomheder inden 2021 skal varetages af Statens IT. Den udbygning er allerede i gang, og det vil give stordriftsfordele på flere områder.
En af de væsentligste årsager er ønsket om at styrke IT-sikkerheden i de involverede ministerier og styrelser.
Michael Ørnø der er direktør for Statens It kommer i dette indlæg rundt om det tekniske setup, der arbejdes med, hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang og ikke mindst hvilken effekt, Statens IT forventer at skabe.
Michael Ørnø fortæller desuden om de mere overordnede strategiske perspektiver i arbejdet, og hvordan udbygningsplanerne hænger sammen med de øvrige statslige initiativer inden for it-styring og cyber-strategi.
Data Center infrastructure
Speaker
Michael Ørnø, direktør, Statens IT
https://www.linkedin.com/in/michael-%C3%B8rn%C3%B8- 9a44471/
Arrangør
  
Partner