Whitepaper oversigt

KEYNOTE: Udfordringer og faldgruber i persondataforordningen

KEYNOTE: Udfordringer og faldgruber i persondataforordningen
Vi låner kun kundens data. Han eller hun har selv ret til at udøve kontrol med sine persondata, uanset hvor de bliver opbevaret og behandlet. Det er en af de største overraskelser og faldgruber for mange, at EU’s nye persondatafordning giver kontrollen over egne data til den enkelte person. Og det skaber en række udfordringer i en virksomheds daglige processer og arbejdsrutiner at databehandlingen skal baseres på principper om formålsbestemthed og dataminimering. Persondata er derfor i dag ikke kun et internt aktiv, men repræsenterer både en økonomisk værdi og en risiko.
Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Funktionen:
Udgivelsesdatoen: 08-05-2017
Filtype: pdf
Dokument: Præsentation
Sprog: DA
Udgivet af: Birgitte Kofod Olsen, Partner, PhD

Også interessant

Arrangør
  
Partner