Whitepaper oversigt

KEYNOTE: Hvordan dokumenterer en virksomhed compliance med GDPR?

KEYNOTE: Hvordan dokumenterer en virksomhed compliance med GDPR?
Henning vil gennemgå en praktisk proces for at komme I compliance med persondataforordningen og herunder skitsere, hvad der som minimum skal dokumenteres. I tilknytning til processen vil der blive præsenteret et par praktiske redskaber/vejledninger, der kan fungere som en tjekliste. De fleste af redskaberne er gratis og udviklet af Henning selv. I tilknytning til processen vil det også blive skitseret, hvordan virksomhederne samtidig kan forbedre deres informationssikkerhed, således at forordningsprojektet kan skabe noget reel værdi til virksomheden. Desuden vil arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i virksomheden blive berørt.
Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Funktionen:
Udgivelsesdatoen: 08-05-2017
Filtype: pdf
Dokument: Præsentation
Sprog: DA
Udgivet af: Henning Mortensen, CISO/CPO, A.O. Johansen

Også interessant

Arrangør
  
Partner