Whitepaper oversigt

GDPRNOW - IT Værktøj til styring af processer og sikre GDPR compliancy

GDPRNOW - IT Værktøj til styring af processer og sikre GDPR compliancy
GDPR compliance er tværorganisatorisk udfordring – hverken en juridisk el. IT-teknisk disciplin. GDPR implementering, samarbejde og processer og ikke mindst dokumentation kan understøttes af digitale værktøjer, men compliance er forretningskritisk (og hermed en sag for ledelsen) – og kan ikke implementeres med software alene. Uden digitale værktøjer vil GDPR blive uoverskueligt for de fleste, og forskellige digitale løsninger til GDPR kan bistå på forskellige planer.For at komme i mål skal der måske implementeres flere værktøjer alt efter procesmodenhed, kompleksitet og ikke mindst industri/branche.
Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Funktionen:
Udgivelsesdatoen: 26-04-2018
Filtype: pdf
Dokument: Præsentation
Sprog: DA
Udgivet af: Jan de Blanck

Også interessant

Arrangør
  
Partner