Whitepaper oversigt

Aflytning af fibernet

Aflytning af fibernet
Denne artikel vurderer, på baggrund af offentligt kendte artikler og materiale, om fibernet er, per arkitektur og teknologi, sikret mod aflytning.
Deloittes vurdering er, at der er en misforstået holdning til at fibernet er sikrere end andre medie, såsom
kobber eller trådløse teknologier. Fibernettet er sårbart overfor aflytning ved brug af velkendte teknikker
så som Man in The Middle, re-routing, protokolsårbarheder og sårbarheder i softwaren der ligger i de enheder, der er opsat i netværk
Derudover er der er en opfattelse af, at fibernettet er langt bedre beskyttet mod fysisk indgriben og opsætning af aflytningsudstyr. Dette er en misforståelse, og fibernettet er mindst lige så sårbart over for fysisk aflytning som traditionel kobber.
Angriber kan benytte forskellige metoder, men på nuværende tidspunkt er de billigste angreb at finde ved
brugen af optiske splitters eller clipon couplers til bøjning af fiberen, således at signalet kan føres i flere
retninger og derved skabe mulighed for at tappe sig ind på netværkstrafik forbeholdt andre.
Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Funktionen:
Udgivelsesdatoen: 25-03-2019
Filtype: pdf
Dokument: Whitepaper
Sprog: DA
Udgivet af: Deloitte
Emner:
Kryptering

Også interessant

Arrangør
  
Partner